https://analytics.google.com/analytics/web/?hl=nl_ALL#/a149668811w212218166p203593334/admin/property/settings

herroepingsrecht

Herroepingsrecht. 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te 
herroepen. 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk 
per post, e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt 
hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet 
verplicht. 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het 
herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
Gevolgen van de herroeping 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief 
leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere 
wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval 
niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te 
herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke 
transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft vermeld.